Cursusreeks `Oud Schrift (paleografie) – introductie´ 2022

Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas organiseert een

cursusreeks met als thema:

'Paleografie / Oud schrift voor Beginnenden'

In het najaar van 2022 organiseert Familiekunde Land van Waas opnieuw een cursus Oud-Schrift. De cursus bestaat uit 5 avonden met 2 uur les, telkens op een
donderdagavond om de 14 dagen.

Lesgever: Luc Van Thienen

Onderwerpen die zullen aan bod komen:

• Introductie Oud schrift
• Kennismaking oude akten en registers
• Beknopte inzichten Latijn in parochieregisters
• Lezen en ontcijferen van akten van de burgerlijke stand, parochieregisters en Staten van Goed
• Praktische oefeningen met voorbeelden uit het Land van Waas van de 17de tot de 19de eeuw tijdens de cursuslessen.
• Vrije oefenopdrachten als thuiswerk tussen 2 cursusavonden in

De behandelde teksten en beelden worden digitaal toegestuurd, zodat U steeds
thuis kan herlezen en oefenen. Het cursusmateriaal bestaat verder uit een digitale
kopie van de presentatie. Opdrachten worden per mail doorgestuurd na de les.

 

Wanneer: vijf donderdagavonden 29 september,13 en 27 oktober, 10 en 24 november 2022 om 19.30 uur.
Locatie: Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas.
Maximum aantal deelnemers: 15 – minimum aantal deelnemers: 5
Prijs: 30 € voor leden FV en/of abonnees van de online publicatie van FV-Land van Waas; 50 € in andere gevallen.

Gelieve in te schrijven vóór 25 september 2022.

 

Uw inschrijving is slechts geldig na bevestiging van uw bestelling via www.familiekunde-landvanwaas.be en betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de vereniging BE24 7795 9067 2238. Mocht het aantal ingeschrevenen het maximum aantal overschrijden dan wordt u daarvan verwittigd en uw betaling wordt dan teruggestort.