Gebruiksvoorwaarden

Akkoord
Als je een abonnement wil nemen, moet je je eerst akkoord
verklaren met de gebruiksvoorwaarden
  • strikt individueel is
  • enkel voor persoonlijk gebruik is
  • verbiedt om deze informatie te delen voor commerciële bedoelingen
  • aan copyright wetgeving onderhevig is, en dus geen pagina's mogen gekopiëerd of verspreid worden
  • inhoudt dat u zich aan de privacy wetgeving aangaande persoonsgebonden gegevens onderwerpt